Kali linux temel komutlar

a2ps: ASCII dosyalarını Postscript formatına çevir
acroread: AcrobatReader pdf-dosyalarını görebilmek için gerekli olan program
alias: Komuta başka bir isim ver
apropos: Belli bir kelimeyi man sayfalarında ara
ar: Arşiv oluşturmak oluşturulmuş bir arşivi çalışmak ya da açmak için
arch: Processor’un yapısı hakkında bilgi ver
arp: Host ve IP numarasını göster. (arp = adress resolution protocol)
Basename Komutu Kullanımı|basename: Bir dosyanın gerçek ismini ver (Üst dizinleri göstermeden)
bash: Bourne Again Shell -> Linux’un standart shell’i
batch: Komutu ya da komutları daha sonra ki bir zamanda çalıştır (bknz. at)
bg: Bir programı Ön planda çalıştır
break: Bir blogu belli bir koşuldan terk et (bknz. continue)
bunzip2: (bknz. bzip2)
bzip2: Bir arşivleme programı
cal: Aktuel takvimi göster
calender: Bir randevu hatırlatma programı
case: Çoklu seçeneklere ayırma komutu
cat: Dosyayı monitöre ver
cc: C derleyicisi (C-compiler)
cd: Dizin değiştir
cdrecord: CD kopyalama tool’u
chfn: Finger bilgilerinde değişiklik yap
chgrp: Grup değiştir
chmod: Bir dosyanın haklarını değiştir
chown: Bir dosyanın sahiplerini değiştir
chroot: Bir komutu Özel bir root dizininde çalıştır
chsh: Standart shelli değiştir
clear: Monitörü temizle
continue: Bir bloku belli bir koşuldan sonra terk etme ve kaldığın yerden devam et.
cmp: İki dosyayı karşılaştır (bknz. comm diff)
comm: İki dosyayı satır satır karşılaştır (bknz. cmp diff)
cp: Dosyayı kopyala
csh: C-Shell -> Yapısı biraz C diline benzeyen bir shell programı
csplit: Bir dosyayı parçalara ayır
cut: Bir dosyadan belli sütunları kes
date: Aktuel zamanı göster
deluser: Kullanıcı sil
delgroup: Grup sil
df: Bellekte ne kadar bos yer olduğunu göster
diff: Iki dosya arasındaki farkları göster (bknz. cmp comm)
do: Belli bir koşuldan sonra bir komutu ya da komut bloğunu çalıştır
done: do bloğunun bitimi (bknz. do)
du: Bir dosyanın ya da dizinin bellekte ne kadar yer kapladığını göster
echo: Harf dizisini monitöre yaz
ed: Bir editör programı
egrep: Bir dosyanın içinde belli bir harf dizisini ara(bknz. fgrep. grep)
eject: Medium’u dışarı ver mesela CDROM
emacs: Bir editör programı
elif: if koşulunun sağlanmadığı zaman devreye sokulan başka bir if koşulu
else: if koşullarının sağlanmadığı zaman devreye sokulan başka komutu
env: Bütün sistem değişkenlerini göster
esac: case seçeneklerinin bitimi (bknz. case)
exec: Komutu çalıştır
exit: Shell’den çıkma komutu
export: Sistem değişkeninin tanımlanması
expr: Matematik ifadesini hesapla
false: Boolean tipinde “yanlış” değeri
fdformat: Disket formatla
fdisk: Belleği bölme programı
fg: Programı ön plana al
fgrep: (bknz. egrep grep)
fi: if koşulunun sonu (bknz. if)
file: dosya hakkında bilgi ver
find: Belli bir dosyayı dizinlerde ara
finger: Sisteme kayıtlı olan kullanıcıları göster ya da kullanıcı hakkında bilgi ver
for: Belli komutları belli bir koşula kadar döngü seklinde çalıştır
ftp: Dosya transfer programı (ftp = file transfer protocol)
fvwm: Linux için yapılmış bir masaüstü programı (bknz. fvwm2 gnome kde …)
fvwm2: (bknz. fvwm)
g++: C++ derleyicisi (C++ compiler)
gcc: GNU C derleyicisi
GNOME|gnome: (bknz. fvwm)
Grep Komutu Kullanımı|grep: (bknz. egrep, fgrep)
groupad: Yeni bir grup oluştur
groupdel: Grup sil
groupmod: Grup üzerinde değişiklikler yap
groups: Kullanıcının bağlı olduğu grupları göster
grub: Bir çeşit Linux Bootloader (bknz. lilo)
gunzip: (bknz. gzip)
gvim: vi editörünün GUI (graphical user interface: grafiksel kullanıcı arayüzü) versiyonu
gzip: Bir arşivleme programı
halt: Sistemi durdur
head: Bir dosyanın ilk satırlarını göster (standart 10 satır) (bknz. tail)
help: Shell komutlarını göster
history: Kullanıcını o zamana kadar kullandığı komutları göster
host: Bir bilgisayarın adını sor
hostid: sistemin host kimliğini göster
hostname: sistemin host adını göster
httpd: Apache server’i başlat
httpd2: Apache 2 server’i başlat
id: Kullanıcını kullanıcı kodunu bağlı olduğu grupların kodunu göster
if: "eğer” kontrolu
ifconfig: Ağ kartını ayarla
init 0: Sistemi kapat ( bknz. halt shutdown poweroff)
init 1: Sistemi tek kullanıcılı modus’a geçir (bknz. init S init s)
init 2: Sistemi lokal çok kullanıcılı modus’a geçir
init 3: Sistemi tam ağa bağlı şekilde ve çok kullanıcılı modus’a geçir
init 5: Sistemi tam ağa bağlı şekilde çok kullanıcılı ve GUI’li modus’a geçir
init 6: Sistemi yeniden başlat
init S: (bknz. init 1)
init s: (bknz. init 1)
jar: Java arşiv
java: Java Virtual Machine (JVM)
javac: Java Compiler
javadoc: Java dokümanları oluştur
kopete: Bir KDE multiple messenger programı
kill: İşlemi bitir
killall: Bütün işlemleri bitir
make: C programını belli bir kurala göre derleyen komut
man: Manual sayfalar dokümanları
mcedit: Bir editör programı
mkdir: Yeni bir dizin oluştur
modprobe: Kernel’a bir modüle eklemek ya da ondan silmek için
Mozilla Firefox|mozilla: Bir internet tarayıcı
more: (bknz. less)
mount: Bir aleti bağla
mv: Dosyayı kaydır ya da ismini değiştir’
mysql: MySQL veritabani programı
nedit: Bir editör programı
newgrp: Yeni bir gruba gir
netstat: Ağ bağlantılarını görüntüle
netscape: Bir internet tarayıcı
nl: Bir dosyayı satırları numaralandırarak göster
nslookup: DNS (domain name system) sorgusu
opera: Hızlı bir internet tarayıcı
passwd: Şifre değiştir
perl: PERL interpreter
pgrep: Çalışan bir sürecin kendine özel id numarasını bul
PHP|php: PHP interpreter
pine: Bir mail programı
ping: Baska bir bilgisayara ulaşabilme sorgusu
poweroff: Sistemi kapat (bknz. init 0)
ps: Calisan işlemleri göster
pwd: İçinden bulunulan dizini göster
quanta: Güzel bir HTML editörü
read: Shell’de monitörde girilen girdiyi oku
reboot: Sistemi yeniden başlat (bknz. init 6)
reset: Shell ayarlarını eski ayarlara getir
return: Bir fonksiyonun hesapladığı değeri geri vermesi için gereken komut
rlogin: Uzaktaki bir bilgisayara bağlan (bknz. Telnet)
rm Komutu Kullanımı|rm: Dosyayı sil
rmdir: Dizini sil (dizinin bos olması şartı ile)
rpm: Redhat Packet Manager (ama genelde bütün Linux distroları tarafından desteklenir)
select: Seçenek secimi
set: Değer ver
sh: Bourne kabuğu
shift: Kaydır
shutdown: Sistemi kapat (bknz. init 0)
then: if koşulu sağlanıyorsa bundan sonraki komutları çalıştır
time: Bir komutun ne kadar süre harcadığını göster
test: Bir koşulu test et
top: İşlemleri görüntüle
touch: Dosyanın değiştirilme zamanını değiştir
traceroute: Router takibi
true: Boolean tipindeki “doğru” değeri
umask: Bir dosya için standart haklar belirle
uniq: Sıralanmış bir dosya içinde birden fazla ayni satırları ele
umount: Bağlanmış bir aleti sistemden geri çöz (komutun ismi “unmount” değil)
unalias: alias’la değiştirilmiş komut aliaslarını geri cevir
unrar: Bir Arşivleme programı
until: Bir komutlar bloğunu belli bir koşula kadar uygula
unzip: Arşiv programı
useradd: Sisteme yeni bir kullanıcı ekle
userdel: Sistemden bir kullanıcı sil
users: Su anda sisteme kayıtlı olan kullanıcıları göster
Vi Editörü|vi: Bir metin editörü
vim: Bir editör programı
visudo: sudoers dosyası üzerinde çalış
w: Hangi kullanıcının o anda hangi komutu çalıştırdığını ya da hangi programı kullandığını göster
wait: Belli bir işlemi bekle
wall: Bütün kullanıcılara mesaj yolla
wc: Harf kelime ve satir sayma komutu
wget: Belli bir sayfa içeriğini ağdan yerel PC ye indir
whatis: Bir komutun ne ise yaradığını göster
whereis: Ara
which: Ara
while: Komutları belli bir koşula kadar döngü halinde çalıştır
who: Sisteme kayıtlı olan kullanıcıları göster (bknz. finger w)
whoami: Kullanıcının kendisi hakkında bilgi
windowmaker: Bir destkop
wine: Windows Emulator programı
wish: Pencere kabuğu
write: Bir kullanıcıya mesaj gönder
xanim: Bir media player
XMMS: *** player
xterm: X Terminal
yast (sadece SuSE): Sistem ayarları yapmak için GUI’siz bir tool (yet another setup tool)
yast2 (sadece SuSE): Sistem ayarları yapmak için GUI’li bir tool
you (sadece SuSE): YaST online update
zip: Arşivleme programı
 

Forumdan daha fazla yararlanmak için giriş yapın yada üye olun!

Forumdan daha fazla yararlanmak için giriş yapın veya kayıt olun!

Kayıt ol

Forumda bir hesap oluşturmak tamamen ücretsizdir.

Şimdi kayıt ol
Giriş yap

Eğer bir hesabınız var ise lütfen giriş yapın

Giriş yap

Tema düzenleyici

Tema özelletirmeleri

Grafik arka planlar

Granit arka planlar